Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ilasjön, 101120 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-08-26 Stoppdatum 2011-08-26
Mängd (ton): 11,09 Kostnad totalt: 13301
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: