Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kallasjön, 098061 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-08-29 Stoppdatum 2011-08-29
Mängd (ton): 3,93 Kostnad totalt: 5471
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: