Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bjurshultagöl, 098476 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-11-12 Stoppdatum 2011-11-12
Mängd (ton): 1,06 Kostnad totalt: 1277
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: