Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gastagölen, 098378 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-11-17 Stoppdatum 2011-11-17
Mängd (ton): 1,01 Kostnad totalt: 1219
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: