Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kullagöl, 098839 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-11-16 Stoppdatum 2011-11-16
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 2368
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: