Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Stensjön, 098279 Budgetår: 2011
Startdatum: 2012-04-04 Stoppdatum 2012-04-04
Mängd (ton): 30,29 Kostnad totalt: 36328
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: