Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Mellansjön, 074181 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-11-18 Stoppdatum 2011-11-18
Mängd (ton): 1,98 Kostnad totalt: 2379
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: