Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Svinsjön, 656886 143396 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-07-21 Stoppdatum 2012-07-21
Mängd (ton): 4,79 Kostnad totalt: 4082
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: