Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Örgiven, 657024 143005 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-07-21 Stoppdatum 2012-07-21
Mängd (ton): 10,91 Kostnad totalt: 9298
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: