Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Björksjön, 656640 141684 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-20 Stoppdatum 2012-08-20
Mängd (ton): 18,05 Kostnad totalt: 15383
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: