Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Lysingen, 657413 143140 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-05-25 Stoppdatum 2012-05-25
Mängd (ton): 20,73 Kostnad totalt: 22239
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: