Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bräddammen, 659198 143655 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-07-23 Stoppdatum 2012-07-23
Mängd (ton): 0,61 Kostnad totalt: 657
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: