Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Skärjen, 661362 142456 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-05-30 Stoppdatum 2012-05-30
Mängd (ton): 14,49 Kostnad totalt: 12436
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: