Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hällsjön, 662708 145711 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-07-25 Stoppdatum 2012-07-25
Mängd (ton): 2,86 Kostnad totalt: 2414
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: