Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Hälltjärnen, 660418 144270 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-07-24 Stoppdatum 2012-07-24
Mängd (ton): 6,12 Kostnad totalt: 5246
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: