Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stendammen, 660337 144887 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-07-24 Stoppdatum 2012-07-24
Mängd (ton): 2,04 Kostnad totalt: 1749
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: