Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT049005, 06VAT049005 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-09-18 Stoppdatum 2011-09-18
Mängd (ton): 21,15 Kostnad totalt: 29407
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: