Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT060033, 06VAT060033 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-11-05 Stoppdatum 2011-11-05
Mängd (ton): 13,92 Kostnad totalt: 19354
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: