Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT095046, 06VAT095046 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-11-11 Stoppdatum 2011-11-11
Mängd (ton): 1,96 Kostnad totalt: 2736
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: