Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bålabygdssjön, 168 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-07-26 Stoppdatum 2011-07-26
Mängd (ton): 1,94 Kostnad totalt: 2294
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: