Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KROKSJÖN, 266 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-12-02 Stoppdatum 2011-12-02
Mängd (ton): 3,87 Kostnad totalt: 4104
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: