Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: OXALASJÖN, 293 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-11-29 Stoppdatum 2011-11-29
Mängd (ton): 3,97 Kostnad totalt: 4207
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: