Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA KOLSJÖN, 302 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-11-09 Stoppdatum 2011-11-09
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 11000
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: