Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA BODASJÖN, 559 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-09-21 Stoppdatum 2011-09-21
Mängd (ton): 14,04 Kostnad totalt: 17110
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: