Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGESJÖN, 640 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-09-30 Stoppdatum 2011-09-30
Mängd (ton): 6,81 Kostnad totalt: 8934
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: