Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖREVATTEN, 717 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-09-24 Stoppdatum 2011-09-24
Mängd (ton): 9,97 Kostnad totalt: 11735
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: