Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: DJUPEDALSSJÖN, 912 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-08-15 Stoppdatum 2011-08-15
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt: 2498
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: