Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MÖRTEVATTEN, 932 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-08-14 Stoppdatum 2011-08-14
Mängd (ton): 1,94 Kostnad totalt: 2379
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: