Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TROLLSÅSVATTNET, 948 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-08-15 Stoppdatum 2011-08-15
Mängd (ton): 5,03 Kostnad totalt: 6186
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: