Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSTO007, 1100 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-11-28 Stoppdatum 2011-11-28
Mängd (ton): 4,12 Kostnad totalt: 5094
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: