Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMUL005, 1158 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-12-18 Stoppdatum 2011-12-18
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt: 3098
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: