Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SANDVATTEN, 1207 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-08-01 Stoppdatum 2011-08-01
Mängd (ton): 6,97 Kostnad totalt: 9514
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: