Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMVIA010, 1438 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-04-27 Stoppdatum 2011-04-27
Mängd (ton): 9,75 Kostnad totalt: 12036
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: