Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLIR018, 1604 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-08-07 Stoppdatum 2011-08-07
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 9370
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: