Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLIR021, 1659 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-08-07 Stoppdatum 2011-08-07
Mängd (ton): 7,08 Kostnad totalt: 11059
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: