Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUB003, 1671 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-08-13 Stoppdatum 2011-08-13
Mängd (ton): 2,95 Kostnad totalt: 4525
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: