Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHAB010, 1890 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-09-26 Stoppdatum 2011-09-26
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 9052
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: