Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRAN039, 1911 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-09-27 Stoppdatum 2011-09-28
Mängd (ton): 9,05 Kostnad totalt: 13652
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: