Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRI008, 1950 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-09-22 Stoppdatum 2011-09-22
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 1373
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: