Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRUL029, 2000 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-08-17 Stoppdatum 2011-08-17
Mängd (ton): 9,05 Kostnad totalt: 13226
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: