Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMDAB004, 2358 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-12-04 Stoppdatum 2011-12-04
Mängd (ton): 1,01 Kostnad totalt: 1242
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: