Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SKURVEKÄRR, 2452 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-12-01 Stoppdatum 2011-12-01
Mängd (ton): 1,94 Kostnad totalt: 2052
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: