Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TAGSJÖN, 2457 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-11-30 Stoppdatum 2011-11-30
Mängd (ton): 14,81 Kostnad totalt: 15699
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: