Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMEKN004, 2465 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-03-27 Stoppdatum 2011-03-27
Mängd (ton): 3,05 Kostnad totalt: 4249
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: