Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU012, 2574 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-07-30 Stoppdatum 2011-07-30
Mängd (ton): 3,17 Kostnad totalt: 4414
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: