Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU035, 2597 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-07-29 Stoppdatum 2011-07-29
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 8361
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: