Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLUN006, 2652 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-07-27 Stoppdatum 2011-07-27
Mängd (ton): 16,04 Kostnad totalt: 22343
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: