Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUN055, 2743 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-12-05 Stoppdatum 2011-12-05
Mängd (ton): 4,12 Kostnad totalt: 5094
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: