Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUR114, 2762 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-03-25 Stoppdatum 2011-03-25
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 1371
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: