Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMNOR004, 2867 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-04-26 Stoppdatum 2011-04-26
Mängd (ton): 6,99 Kostnad totalt: 8628
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,9
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: